August 17, 2016

Informatie en aanmelden

DGA’s en afschaffing pensioen in eigen beheer, kunt u hen adviseren?
Advisering aan DGA’s over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is een complexe zaak. Welke keuze is beter: afkopen, omzetten of toch ongewijzigd voortzetten? Wat zijn de financiële gevolgen en wat zijn de consequenties voor de partner? Omdat de pensioenregeling wegvalt, kan de partner aanspraak maken op een compensatie. Dit heeft civielrechtelijke gevolgen. Ook speelt het risico van een schenking een belangrijke rol.

Om accountants en belastingadviseurs op weg te helpen met deze problematiek organiseert Consensio Academy een lezing waar vanuit verschillende invalshoeken de materie wordt belicht.

Deze praktisch toepasbare lezing wordt geheel georganiseerd door Gonard Wagenaar, senior pensioenadviseur voor ondernemers bij Consensio BV in Zuidlaren. Dankzij zeer hoge klant­tevredenheidsscores is de Cedeo-erkenning Accountancy Opleidingen verleend.

Belangrijkste onderwerpen
*
Praktische uiteenzetting van de wet
* Doorrekenen verschillende scenario’s
* Familievermogensrecht
* Vraag & Antwoorden Belastingdienst
* Juridisch besluit: notulen, vaststellingsovereenkomst en partnerovereenkomst
* Fiscaal besluit: informatieformulier Belastingdienst

Locatie en tijdstip
De actualiteitenlezing najaar 2017 wordt gehouden op dinsdagmorgen 28 november op het kantoor van Consensio Academy aan ’t Laarwoud 5 in Zuidlaren, van 9.45 uur tot 12.00 uur. Na afloop wordt voor broodjes gezorgd.

Kosten
Deelnameprijs € 185 exclusief BTW

PE-uren
2 PE-uren voor RB en NBA

Aanmelden
Wilt u de actualiteitenlezing bijwonen? Vul dan onderstaande gegevens in.
Vergeet niet uw registratienummer in te vullen voor de bijschrijving van uw PE-uren.

Geslacht

Wilt u in aanmerking komen voor PE-uren?