Actuariële berekening

Bij een ingegaan pensioen in eigen beheer, stamrecht lijfrente en stamrecht gouden handdruk moet elk jaar een berekening worden gemaakt om de fiscale voorziening te bepalen. Dit staat in artikel 3.29 Wet inkomstenbelasting 2021: ‘De waardering van pensioenverplichtingen en andere soortgelijke verplichtingen vindt plaats met inachtneming van algemeen aanvaardbare actuariële grondslagen, waarbij een rekenrente in aanmerking wordt genomen van tenminste 4%.’

Dit betekent dat elk jaar op de fiscale balans en in de aangifte vennootschapsbelasting met een actuariële berekening de fiscale voorziening volgens wettelijke grondslagen moet worden vastgesteld. Bij deze levensverzekeringswiskundige rekenexercitie wordt o.a. rekening gehouden met de gemiddelde levensverwachting, tenminste 4% rekenrente en bij stamrecht ook nog met leeftijdsterugstelling.

Bij een commerciële berekening best estimate en/of dividendtoets spelen andere factoren nog een belangrijke rol, zoals kosten, indexatie, marktrente en leeftijdsterugstelling.

Meer weten?

Bent u belastingadviseur, accountant, of heeft u een administratiekantoor en bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

    X