Skip to main content

Actuariële berekening in Flevoland

Bij een ingegaan pensioen in eigen beheer (PEB)stamrecht lijfrente en stamrecht gouden handdruk (stamrecht BV) moet elk jaar een berekening worden gemaakt om de fiscale voorziening te bepalen. Dit staat in artikel 3.29 Wet inkomstenbelasting 2021: ‘De waardering van pensioenverplichtingen en andere soortgelijke verplichtingen vindt plaats met inachtneming van algemeen aanvaardbare actuariële grondslagen, waarbij een rekenrente in aanmerking wordt genomen van tenminste 4%.’

Dit betekent dat elk jaar op de fiscale balans en in de aangifte vennootschapsbelasting met een actuariële berekening de fiscale voorziening volgens wettelijke grondslagen moet worden vastgesteld. Bij deze levensverzekeringswiskundige rekenexercitie wordt o.a. rekening gehouden met de gemiddelde levensverwachting, tenminste 4% rekenrente en bij stamrecht ook nog met leeftijdsterugstelling.

Bij een commerciële berekening best estimate en/of dividendtoets spelen andere factoren nog een belangrijke rol, zoals kosten, indexatie, marktrente en leeftijdsterugstelling.

Bent u accountant, belastingadviseur, heeft u een administratiekantoor in Flevoland en wilt u een actuariële berekening?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Sinds 2007 geeft Gonard Wagenaar ieder najaar een lezing voor accountants, assistent accountants, belastingadviseurs, fiscalisten, relatiebeheerders en andere financieel deskundigen waarin hij de laatste stand van zaken met betrekking tot het pensioen gerelateerde zaken stamrecht lijfrente, stamrecht gouden handdruk (stamrecht BV), oudedagsverplichting (ODV) en pensioen in eigen beheer (PEB). 

Deze actualiteitenlezing wordt altijd goed gewaardeerd – de gemiddelde beoordeling in 2023 was een 9,2! Het bijwonen van de lezing wordt door de beroepsorganisaties RB en NOAB beloond met studiepunten. Voor NBA-leden past dit uitstekend in het PE-portfolio.