Berekeningen (excl. BTW)Actuariële berekening afkoopwaarde195,-
Actuariële berekening overdrachtswaarde195,-
Actuariële berekening fiscale voorziening105,-
Actuariële berekening hoogte en looptijd stamrecht195,-
Actuariële berekening interne rekenrente55,-
Actuariële berekening sterftekans55,-
Actuariële berekening uitstellen vervroegen variabilisering uitruil195,-
Actuariële berekening waarde aandelen 105,-
Berekening balanswaardering ingegane ODV55,-
Berekening balanswaardering uitgestelde ODV55,-
Berekening balanswaardering uitgestelde stamrecht55,-
Berekening indexatie50,-
Berekening jaarlijkse ODV-uitkering55,-
Inbouw pensioen van verzekeraar of fonds55,-
Opslag commerciële voorziening best estimate45,-
Opslag commerciële voorziening dividendtoets45,-
Reconstructie pensioen eigen beheer415,-
Reconstructie stamrecht eigen beheer415,-Overig (excl. BTW)Actualiteitenlezing145,-
Addendum210,-
Notulen algemene vergadering95,-
Overdrachtsakte315,-
Stamrechtovereenkomst415,-
Uurtarief RekenMeester195,-
Vaststellingsovereenkomst315,-