Skip to main content

Berekeningen (excl. BTW)

Actuariële berekening afkoopwaarde
€ 195,-
Actuariële berekening overdrachtswaarde
€ 195,-
Actuariële berekening fiscale voorziening
€ 105,-
Actuariële berekening hoogte en looptijd stamrecht
€ 195,-
Actuariële berekening interne rekenrente
€ 55,-
Actuariële berekening sterftekans
€ 55,-
Actuariële berekening uitstellen vervroegen variabilisering uitruil
€ 195,-
Actuariële berekening waarde aandelen
€ 105,-
Berekening balanswaardering ingegane ODV
€ 55,-
Berekening balanswaardering uitgestelde ODV
€ 55,-
Berekening balanswaardering uitgestelde stamrecht
€ 55,-
Berekening indexatie
€ 50,-
Berekening jaarlijkse ODV-uitkering
€ 55,-
Inbouw pensioen van verzekeraar of fonds
€ 55,-
Opslag commerciële voorziening best estimate
€ 45,-
Opslag commerciële voorziening dividendtoets
€ 45,-
Reconstructie pensioen eigen beheer
€ 415,-
Reconstructie stamrecht eigen beheer
€ 415,-

Overig (excl. BTW)

Actualiteitenlezing
€ 165,-
Addendum
€ 210,-
Notulen algemene vergadering
€ 95,-
Overdrachtsakte
€ 315,-
Uurtarief Actuarieel RekenMeester + Adviseur
€ 215,-
Vaststellingsovereenkomst
€ 315,-