Skip to main content

Berekeningen (excl. BTW)

Actuariële berekening afkoopwaarde
€ 225,-
Actuariële berekening dividendtoets
€ 225,-
Actuariële berekening overdrachtswaarde
€ 225,-
Actuariële berekening fiscale voorziening
€ 110,-
Actuariële berekening hoogte en looptijd stamrecht
€ 225,-
Actuariële berekening interne rekenrente
€ 60,-
Actuariële berekening sterftekans
€ 60,-
Actuariële berekening uitstellen vervroegen variabilisering uitruil
€ 225,-
Actuariële berekening waarde aandelen
€ 125,-
Berekening balanswaardering ingegane ODV
€ 60,-
Berekening balanswaardering uitgestelde ODV
€ 60,-
Berekening balanswaardering uitgestelde stamrecht
€ 60,-
Berekening indexatie
€ 55,-
Berekening jaarlijkse ODV-uitkering
€ 60,-
Inbouw pensioen van verzekeraar of fonds
€ 60,-
Opslag commerciële voorziening best estimate
€ 50,-
Opslag commerciële voorziening dividendtoets
€ 50,-
Pensioenberekening eigen beheer
€ 275,-

Overig (excl. BTW)

Actualiteitenlezing
€ 165,-
Addendum
€ 225,-
Notulen algemene vergadering
€ 100,-
Overdrachtsakte
€ 395,-
Uurtarief Actuarieel RekenMeester + Adviseur
€ 215,-
Stamrechtovereenkomst
€ 450,-