Stamrecht gouden handdruk (stamrecht BV)

Een ontslagvergoeding, in de volksmond ook wel gouden handdruk genoemd, mocht tot 2014 ook in een stamrecht BV worden ondergebracht. Vooral bij hoge ontslagvergoedingen werd daar veel gebruik van gemaakt, vaak was het motief om te voorkomen dat er bij de betaling van de ontslagvergoeding een fikse belastingaanslag zou volgen.

Volgens de wet is een ontslagvergoeding in een stamrecht BV geen loon, maar aanspraken op periodieke uitkeringen uiterlijk vanaf AOW uit te keren. Kort samengevat: bij de betaling van de ontslagvergoeding door de ex-werkgever geen aanslag loonbelasting, over de periodieke uitkeringen uiterlijk vanaf AOW wel.

De stamrecht BV is een toegestane uitvoerder die zich als een professionele levensverzekeraar moet gedragen. Voor de heffing vennootschapsbelasting moet de uitvoerder de ontslagvergoeding rekenen tot het binnenlands ondernemingsvermogen.

In een stamrechtovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de stamrecht BV als verzekeraar en de gerechtigde als verzekerde. Het is voor de Belastingdienst belangrijk dat de inhoud van die stamrechtovereenkomst strikt wordt gevolgd, vooral de afspraken over oprenting van de voorziening zijn belangrijk om na te komen.

Er is veel flexibiliteit bij het opnemen van bedragen, zowel voor als na ingang AOW. In de uitkeringsfase uiterlijk vanaf AOW moeten de periodieke uitkeringen met een marktconforme actuariële berekening worden vastgesteld: minimale looptijd, betalingsfrequentie, zakelijke marktrente, kosten, gemiddelde levensverwachting en leeftijdsterugstelling.

Wanneer de periodieke uitkeringen zijn ingegaan moet elk jaar op de fiscale balans en in de aangifte vennootschapsbelasting met een actuariële berekening de fiscale voorziening volgens wettelijke grondslagen worden vastgesteld. Bij deze levensverzekeringswiskundige rekenexercitie wordt o.a. rekening gehouden met sterftekansen, tenminste 4% rekenrente en leeftijdsterugstelling.

Bij een commerciële actuariële berekening best estimate en/of dividendtoets spelen andere factoren nog een belangrijke rol, zoals kosten, marktrente en leeftijdsterugstelling.

Meer weten?

Bent u belastingadviseur, accountant, of heeft u een administratiekantoor en bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

    X