Skip to main content

Stamrecht lijfrente in Gelderland

Bij een overdracht van een onderneming mag tot ten hoogste het bedrag van de met of bij die overdracht behaalde winst en het bedrag van de afnemingen van de oudedagsreserve (FOR) een stamrecht lijfrente worden bedongen bij een BV of natuurlijk persoon/onderneming.

Vaak is het motief te voorkomen dat op het moment van overdracht een fikse belastingaanslag volgt. Kort samengevat: bij de overdracht van de onderneming geen aanslag inkomstenbelasting, over de lijfrente-uitkeringen later wel.

De BV of natuurlijk persoon/ondernemer is een toegestane uitvoerder die zich als een professionele levensverzekeraar moet gedragen. Voor de heffing vennootschapsbelasting moet de uitvoerder het stamrecht rekenen tot het binnenlands ondernemingsvermogen.

In een stamrechtovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de BV of natuurlijk persoon/onderneming als verzekeraar en de gerechtigde als verzekerde. Het is voor de Belastingdienst belangrijk dat de inhoud van die stamrecht lijfrenteovereenkomst strikt wordt gevolgd, vooral de afspraken over oprenting van de voorziening zijn belangrijk om na te komen.

In de uitkeringsfase, uiterlijk vijf jaar na AOW, moeten de lijfrente-uitkeringen met een marktconforme actuariële berekening worden vastgesteld: minimale looptijd, maximale hoogte lijfrente, betalingsfrequentie, zakelijke marktrente, kosten, gemiddelde levensverwachting en leeftijdsterugstelling.

Wanneer de stamrecht lijfrente-uitkeringen zijn ingegaan moet elk jaar op de fiscale balans en in de aangifte vennootschapsbelasting met een actuariële berekening de fiscale voorziening volgens wettelijke grondslagen worden vastgesteld. Bij deze levensverzekeringswiskundige rekenexercitie wordt o.a. rekening gehouden met sterftekansen, tenminste 4% rekenrente en leeftijdsterugstelling.

Bij een commerciële actuariële berekening best estimate en/of dividendtoets spelen andere factoren nog een belangrijke rol, zoals kosten, marktrente en leeftijdsterugstelling.

Bent u accountant, belastingadviseur, heeft u een administratiekantoor in Gelderland en wilt u meer weten over een stamrecht lijfrente? Klik hier

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Sinds 2007 geeft Gonard Wagenaar ieder najaar een lezing voor accountants, assistent accountants, belastingadviseurs, fiscalisten, relatiebeheerders en andere financieel deskundigen waarin hij de laatste stand van zaken met betrekking tot het pensioen gerelateerde zaken stamrecht lijfrente, stamrecht gouden handdruk (stamrecht BV), oudedagsverplichting (ODV) en pensioen in eigen beheer (PEB). 

Deze actualiteitenlezing wordt altijd goed gewaardeerd – de gemiddelde beoordeling in 2023 was een 9,2! Het bijwonen van de lezing wordt door de beroepsorganisaties RB en NOAB beloond met studiepunten. Voor NBA-leden past dit uitstekend in het PE-portfolio.