Skip to main content

Oudedagsverplichting (ODV) in Friesland

In de periode 2017-2019 konden directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) het pensioen in eigen beheer (PEB) omzetten in een financieel en fiscaal gunstige oudedagsverplichting (ODV). Tot die tijd was het voor ondernemers gebruikelijk om in de BV een pensioenpot te hebben, met een aantrekkelijke belastingbesparing tot gevolg. Niet iedere DGA ging in de BV daadwerkelijk sparen voor pensioen, regelmatig was er op pensioendatum geen of onvoldoende geld meer om een goede oudedag te hebben, vaak was dat voor die tijd al uitgegeven en boekhoudkundig verwerkt in de rekening-courant privé.

Voor de overheid was deze praktijk een belangrijke reden om in 2017 te besluiten tot uitfasering van actieve pensioenopbouw in eigen beheer. In dat jaar hebben veel DGA’s het pensioen in de BV met een aantrekkelijke korting afgekocht. Het gros van de DGA’s heeft gekozen voor omzetting in een relatief eenvoudige ODV. Een kleinere groep DGA’s heeft besloten om het in 2017 bevroren/premievrije pensioen in eigen beheer (PEB) ongewijzigd voort te zetten.

Op de balans van de BV wordt de langlopende ODV-schuld tot ingang AOW jaarlijks gecorrigeerd met het gemiddelde U-rendement. Uiterlijk binnen twee maanden na ingang AOW moet de BV deze ODV in een periode van twintig jaar uitkeren aan de DGA en bij overlijden aan de erfgenamen. Ieder jaar op de uitkeringsverjaardag wordt het bruto maandbedrag gecorrigeerd met het gemiddelde U-rendement.

Bent u accountant, belastingadviseur, heeft u een administratiekantoor in Friesland en wilt u meer weten over een oudedagsverplichting?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Sinds 2007 geeft Gonard Wagenaar ieder najaar een lezing voor accountants, assistent accountants, belastingadviseurs, fiscalisten, relatiebeheerders en andere financieel deskundigen waarin hij de laatste stand van zaken met betrekking tot het pensioen gerelateerde zaken stamrecht lijfrente, stamrecht gouden handdruk (stamrecht BV), oudedagsverplichting (ODV) en pensioen in eigen beheer (PEB). 

Deze actualiteitenlezing wordt altijd goed gewaardeerd – de gemiddelde beoordeling in 2023 was een 9,2! Het bijwonen van de lezing wordt door de beroepsorganisaties RB en NOAB beloond met studiepunten. Voor NBA-leden past dit uitstekend in het PE-portfolio.