Berekeningen (excl. BTW)Actuariële berekening afkoopwaarde185,-
Actuariële berekening overdrachtswaarde185,-
Actuariële berekening fiscale voorziening100,-
Actuariële berekening hoogte en looptijd stamrecht185,-
Actuariële berekening interne rekenrente50,-
Actuariële berekening sterftekans50,-
Actuariële berekening uitstellen vervroegen variabilisering uitruil185,-
Actuariële berekening waarde aandelen overlijden100,-
Berekening balanswaardering ingegane ODV50,-
Berekening balanswaardering uitgestelde ODV50,-
Berekening balanswaardering uitgestelde stamrecht50,-
Berekening indexatie45,-
Berekening jaarlijkse ODV-uitkering50,-
Inbouw pensioen van verzekeraar of fonds50,-
Opslag commerciële voorziening best estimate40,-
Opslag commerciële voorziening dividendtoets40,-
Reconstructie pensioenrechten eigen beheer395,-Overig (excl. BTW)Actualiteitenlezing145,-
Addendum195,-
Notulen algemene vergadering90,-
Overdrachtsakte295,-
Stamrechtovereenkomst385,-
Uurtarief RekenMeester185,-