Berekeningen (excl. BTW)Actuariële berekening fiscale voorziening100,-
Opslag commerciële voorziening best estimate35,-
Opslag commerciële voorziening dividendtoets35,-
Actuariële berekening sterftekans stamrecht35,-
Actuariële berekening interne rekenrente35,-
Actuariële berekening hoogte en looptijd stamrecht175,-
Actuariële berekening afkoopwaarde175,-
Berekening balanswaardering uitgestelde stamrecht40,-
Inbouw pensioen van verzekeraar of fonds50,-
Actuariële berekening uitstellen vervroegen variabilisering uitruil175,-
Reconstructie pensioenrechten eigen beheer370,-
Berekening indexatie40,-
Berekening jaarlijkse ODV-uitkering60,-
Berekening balanswaardering ingegane ODV40,-
Berekening balanswaardering uitgestelde ODV40,-Overig (excl. BTW)Notulen algemene vergadering85,-
Addendum185,-
Overdrachtsakte285,-
Stamrechtovereenkomst365,-
Actualiteitenlezing125,-
Uurtarief RekenMeester175,-