Berekeningen (excl. BTW)

 Actuariële berekening fiscale voorziening100,-
Opslag commerciële voorziening best estimate35,-
Opslag commerciële voorziening dividendtoets35,-
Actuariële berekening hoogte en looptijd stamrecht175,-
Berekening balanswaardering uitgestelde stamrecht40,-
Actuariële berekening uitstellen vervroegen variabilisering175,-
Berekening indexatie40,-
Berekening jaarlijkse ODV-uitkering60,-
Berekening balanswaardering ingegane ODV40,-
Berekening balanswaardering uitgestelde ODV40,-Overig (excl. BTW)

 Notulen algemene vergadering85,-
Addendum185,-
Stamrechtovereenkomst365,-
Actualiteitenlezing150,-
Uurtarief RekenMeester175,-